Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani are drept misiune satisfacerea nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală și organizează manifestări cultural-artistice cu acces nerestrictiv pentru toate categoriile sociale din mediile urbane și rurale fără taxe de intrare.

Tradiții, artă
și obiceiuri populare

 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Ce spun colaboratorii noștri

Un număr de 38 de ani, începând din 1983, au fost ani de bună colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cuprinzând participări la expoziții de Artă populară la București,intervenții de prezentare a unor manifestări, contribuții la alcătuirea de texte introductive la unele publicații ale Centrului și a unor articole personale de specialitate, apărute mereu peste ani, în Revistele «Țara de Sus».

Steliana Băltuță

ETNOLOG

«Trăirile noastre artistice sunt oglinda lumii în care trăim».
Ori asta aș vrea să spun despre frumoasele realizări ale Centrului de Cultură Botoșani.

Robu Calistrat

ARTIST PLASTIC

De-a lungul timpului, între Centrul Creației Botoșani și Ansamblul „Flori de Măr” Curtești există o bună colaborare deoarece au o misiune comună și anume aceea de a conserva tradițiile și obiceiurile strămoșești.
La nivelul celor două se crează și alte activități de intersecție în ceea ce privește formarea și dezvoltarea unui public tânăr în vederea accesării experiențelor artistice și a aprecierii patrimoniului cultural.

Marcel Anton

PRIMAR COMUNA CURTEȘTI, JUD. BOTOȘANI