Conservarea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor din zona etnografică Botoşani; punerea în valoare a meşteşugurilor tradiţionale, evidenţierea unicităţii şi originalităţii zonei noastre etnografice, păstrarea specificului local şi descoperirea unor piese de artă populară valoroase pentru a fi incluse în colecţiile muzeale sateşti; editarea de publicaţii pentru a exemplifica elementele tipologiei morfologice şi structurale aparţinând zonei botoşănene; îmbogaţirea materialului documentar în urma cercetării etnografice şi arhivarea acestuia în baza de date a instituţiei.

Articole din categoria Artă Populară Artizanală și Meșteșuguri Tradiționale :