Organizarea, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției, pe line de educație permanentă, a unor simpozioane, colocvii, schimburi culturale, cu scopul depistării unor noi forme educaționale, în toate mediile sociale.

Alte activități:

– atrage, în organizarea acțiunilor, personalități ale culturii locale și naționale.

– emite proiecte și programe culturale specifice compartimentului.

– colaborează cu articole la revista Țara de Sus.

Articole din categoria Documentare și Educație Permanentă :