Corelând activitatea meșterului cu sărbătorile de iarnă, trebuie să pornim de la premisa că atât jocul cât și sărbătoarea presupun existența unei structuri de rol, actantul jucând un rol, implicit jucându-se pe sine. Rolul presupune de cele mai multe ori prezența măștii. Masca la rându-i permite realizarea unei comunicări directe între actanți și lumea strămoșilor, poate și datorită funcției sale dominant magică. Totodată, masca are un evident rol de mediere, ea are puterea de a restabili anumite legături între micro și macrocosmos, fiind un element ce asigură continuitatea la nivelul gândirii de tip tradițional.

Născut în județul Botoșani, pe meșterul popular STAN DĂNUȚĂ îl găsim în comuna Bălușeni, satul Zăicești, fiind un promotor al tradițiilor moștenite de la înaintași.

Măștile specifice sărbătorilor de iarnă îi amintesc de copilărie, mai mult de atât, această îndeletnicire a moștenit-o chiar de la mama dumnealui, care în fiecare an îi făcea câte o altfel de mască.
Nu puține sunt meșteșugurile făurite de acesta, însă întotdeauna a mărturisit că cel mai mult îi place să facă măști. Cele mai tradiționale fiind măștile bătrânești, măștile de pe timpuri, măștile care au nasul făcut din corn de vacă, cu vârful în sus sau cu vârful în jos, reprezentând oamenii mai mândri, cu „nasul pe sus”, „nasul în vânt”, cum se spune, iar cu vârful în jos, oamenii mai modești; măștile care reprezintă babele (bătrânele) cu broboade, moșnegii care joacă cu mâinile la spate și cu toiag în mână.

Pasiunea pentru folclor, pentru datinile și obiceiurile populare îl determină să nu se abată de la autentic, de aceea lucrează numai cu materiale naturale din piele de oaie, piele de vacă, piele de capră, colecționează dinții de porc de la abatoare, îi fierbe, îi pune în clor pentru dezinfectare și pe urmă îi adaptează măștii, explicând că și numărul dinților diferă, în funcție de reprezentarea acesteia. De altfel, această unitate în diversitate este o trăsătură comună a artei populare, care nu ține doar de reprezentarea unui anumit element, ci și de diferențele întâlnite de la sat la sat.

Contact: 0742 408 979