Solicitare informații – legislație

* Formular-tip cerere de informații de interes public *

Relaţii solicitări informaţii de interes public: telefon, fax, email + formular în alb.
Formularul de cerere/Reclamația administrativă se mai poate depune și la Registratura instituției, în timpul programului de lucru.