Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”

Ediţia a XL-a – 12 iunie 2021 – Botoșani