CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE……………………………………………………………………….……… 3
MOUQADDIMA…………………………………………………………..…………………….. 5
FELIS DOMESTICA ŞI CALENDARUL…………………………………………….…….. 9
LES RITES DE PASSAGE ………………………………………………….……………….. 20
HERMENEUTICA ŞI SEMIOTICA SĂRBĂTORII…………………..……………….. 24
KALENDAE………………………………………………………………………………………. 51
BESTIAR…………………………………………………..……………………………………… 68
RECUZITA RITUALĂ …………………………………..……………………………..…….. 97
PERSONA …………………………………………….………………………………..…….. 111
DO UT DAS ………………………………………………………………………………….. 122
EROS MATUTINUS……………………………………………………………………..…. 129
HOMO HELIOTROPUS……………………………………………………………….…. 148
VALE!……………………………………………………………………………………….…… 155
FOTOGRAFII REPREZENTATIVE…………………………………………………..… 159
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………..………….. 176
CUPRINS………………………………………………………………………………………. 181